Username:


Password:


NOPSA Members

Volstruisbedryf teenwoordig by Agri SA- konferensie

22 April 2010

Tydens die Agri SA-konferensie wat op 25 en 26 Februarie in Somerset Wes gehou is, was afgevaardigdes van al die landbousektore in Suid-Afrika byeen om te gesels oor wat nodig is om kommersiële lanbou suksesvol te maak en wat om te doen om opkomende boere suksesvol te maak.

Al die sektore het 'n geleentheid gekry om hul beste praktyke en suksesverhale van boereontwikkelings-inisiatiewe te deel.

Die Suid-Afrikaanse Volstruisbesigheidskamer (SAVBK) het konferensiegangers voorgestel aan die Ostri-BEE model en verskeie ontwikkelingsprojekte wat volstruisprodusente van stapel gestuur het om opkomende boere en nuwe toetreders deel te maak van die volstruisbedryf. Die volstruisbedryf lewer jaarliks 'n bydrae van meer as R12 miljoen tot Swart Ekonomiese Bemagtinging (SEB). Die inisiatiewe van die volstruisbedryf bevoordeel sowat 15 000 voorheen benadeelde landelike persone direk en indirek bevoordeel. Sowat 600 volstruisprodusente in die Wes-, Oos-, Suid- en Noord-Kaap se plase is SEB-aktief. Nuwe toetreders word op verskeie punte in die waardeketting in die volstruisindustrie verwelkom Ė as primêre produsente en as proseseerders van volstruisprodukte.

Verskeie ministers en regeringsverteenwoordigers het die konferensie bygewoon en toegespreek. Hul aansporing tot 'n vennootskapsbenadering tot probleemoplossing en hul "oop deur beleid" is positief ervaar. Die Minister van Landbou, Minister Tina Joemat-Pettersson se versoek aan Agri SA was: "Bemagtig my om julle te help." Minister Gugile Nkwinti, minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, het rolspelers in die landbou en produsente gevra om hom te help om grondhervorming 'n sukses te maak. Annette Steyn, lid van die portefeuljekomitee vir Grondhervorming en Landelike ontwikkeling het georganiseerde landbou aangemoedig om probleme tot op parlementsvlak te bring na diegene wat in staat is om die probleme te help oplos.

Foto: Van links is Johannes Moller (President: Agri SA); Mangou Ntsoane (Departement van Landbou: Limpopo); Dr Theo de Jager, (Adjunk-president: Agri SA) en Annette Steyn (Portefeuljekomitee vir Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling).

Source: Suid Afrikaanse Volstruis Besigheids Kamer

Google
WWW Ostrich SA
New Pathways for Ostrich Leather
Volstruisleer baan nuwe weg na ItaliŽ
Code of Conduct for the Commercial Production of Ostriches
Status of Avian Influenza (AI) in the Western Cape
Ostrich meat export suspension
Oudtshoorn Info
Ostrich Feathers for Weddings
Southern Africa Luxury Association
News & HomeOstrich IndustryProductsLEGAL NOTICESFAQ'sLinksAbout UsContact Us
      Copyright © 2018 • South African Ostrich Business Chamber • Site by:  WebWorX