Username:


Password:


NOPSA Members

Terugskou oor die volstruisbedryf gedurende 2010 en voorskou vir 2011.

16 November 2010

Die toenemende internasionale klem op n gesonder leefstyl, het gelei tot n volgehoue styging in die vraag na Suid-Afrikaanse volstruisvleis ; en daar word voorsien dat hierdie neiging in 2011 sal voortduur aangesien dit n gesonde, smaaklike rooivleis is. Hierdie kenmerke het daartoe gelei dat die internasionale prys vir Suid-Afrikaanse volstruisvleis ietwat kon styg, ten spyte van die sterk Suid-Afrikaanse geldeenheid.

Wat volstruisvere betref, is die vraag en aanbod in balans en het pryse gestyg.

Wreldwyd was daar egter n daling in die vraag na luuksegoedere , en dit het n impak gehad op die verkope van Suid-Afrikaanse volstruisleer . Nuwe leermarkte en- produkte moet ontwikkel word vir die langtermynvolhoubaarheid van die bedryf en verskeie innoverende projekte is geloods; onder andere , kontrakte met voortste internasionale modeskole waardeur die SA volstruisbedryf volstruisleer aan Meestersgraadstudente van hierdie skole borg en hulp verleen met tegniese opleiding in die hantering van hierdie unieke eksotiese leer. Die rasionaal hiermee is dat hierdie studente, na voltoong van hulle studies, deur die top internasionale handelsmerke en modehuise in diens geneem word en dus hulle blootsteelling aan, en ervaring met, volstruisleer benut in toekomstige ontwerpe. Hierdie, en ander projekte, fokus daarop om besluitnemers te benvloed sodat daar n groter vraag na Suid-Afrikaanse volstruisleer ontstaan.

Bogenoemde faktore het gelei tot n afname in die inkomste wat produsente vir hulle volstruise verdien het, maar die bedryf is reg geposioneer om die effek te benut wanneer die Suid-Afrikaanse Rand verswak.

Source: Anton Kruger - Suid-Afrikaanse Volstruisbesigheidskamer

Google
WWW Ostrich SA
New Pathways for Ostrich Leather
Volstruisleer baan nuwe weg na Itali
Code of Conduct for the Commercial Production of Ostriches
Status of Avian Influenza (AI) in the Western Cape
Ostrich meat export suspension
Oudtshoorn Info
Ostrich Feathers for Weddings
Southern Africa Luxury Association
News & HomeOstrich IndustryProductsLEGAL NOTICESFAQ'sLinksAbout UsContact Us
      Copyright © 2018 • South African Ostrich Business Chamber • Site by:  WebWorX