Username:


Password:


NOPSA Members

Bio- Sekuriteitsriglyne vir die Volstruisbedryf 1

29 September 2006

 • Die aankoop van volstruise
  Volstruise behoort slegs aangekoop van/of ontvang te word op 'n produksie eenheid / plaas vanaf bronne wat voorheen negatief getoets het. Volstruise behoort nie van 'n bron aangekoop te word nie, tensy dit negatief getoets het vir Avian Influenza (voŽlgriep).
 • Naspoorbaarheid
  • Registrasie van alle volstruisplase/-eenhede
   Dit is noodsaaklik dat alle volstruisplase/-eenhede in die land, ongeag die grootte daarvan en of die volstruise aangehou word vir die uitvoer van vleis, geregistereer word deur die Provinsiale Veeartsenydienste, asook die Suid- Afrikaanse Volstruisbesigheidskamer wat 'n sentrale databasis vir die industrie byhou. Volledige GPS ruitverwysing (Global Positioning System) besonderhede van die ligging van die plaas moet bekom word. Die registrasie is verpligtend vir persone wat kuikens grootmaak, boere, telers of geÔntegreerde volstruisproduksie- eenhede.
  • Behoorlike identifisering
   Alle volstruise op die plaas/ produksie eenhede moet geÔdentifiseer word. Dit is noodsaaklik om goeie rekordhouding te fasiliteer. Die identifikasie plaatjie mag onder die vlerk of aan die nek aangebring word. Dit moet duidelik leesbaar wees as die volstruis gevang en hanteer word. Alle volstruise ouer as 3-4 maande moet van identifikasie plaatjie voorsien wees, maar beslis voordat enige verskuiwing plaasvind (op enige ouderdom). As volstruiskuikens op 'n vroeŽr ouderdom verskuif word, moet hulle ook van identifikasie plaatjie voorsien wees op daardie vroeŽ ouderdom voordat hulle verskuif word. 'n Unieke volstruis identifikasie plaatjie (4 maande en ouer) met 'n unieke identifiseringsnommer moet gebruik word. Dit word aangebring deur 'n amptelike inentingsbeampte, dieregesondheidstegnikus of staatsveearts. Die identifiseringsnommers tesame met die aangewese geregistereerde plaasbesonderhede word opgeneem in die sentrale databasis van die SAVBK.
  • Bewegingsbeheer
   Toegangsbeheer moet geÔmplementeer word. Die plaas moet die produksie-eenheidsfunksie (bv. broeivoŽls, broeiery, slagvoel plaas, ens.), toegangsbeheervereistes en plaasregistrasie duidelik aanbring. Alle volstruise wat van of na 'n plaas verskuif word, moet vergesel word van 'n bewegings permit en moet in die paspoortregister aangeteken word, met 'n gesondheidsklaring van die staatsveeartsenykundige beampte van die streek waarvandaan die voŽls kom. Volstruise wat vir slagting by 'n uitvoerabattoir bestem is, moet verskuif en vergesel word van 'n paspoort met 'n permitnommer, soos deur die SAVBK toegeken, waar die nommer ook in die sentrale databasis bewaar sal word. Alle bewegings [oorsprong, bestemming, permitnommer, ens.] moet deur die produsent op rekord gehou word.
  • Rekords
   Alle produsente moet die volgende rekords byhou wat beskikbaar moet wees vir inspeksie of oudit deur 'n beampte van die bevoegde owerheid. - Maandelikse veegetal rekord [wat aan die einde van die maand aan die SAVBK beskikbaar gemaak word] - Veemiddel gebruik rekord - Na-doodse ondersoek rekords - Paspoortdokument - plaaslike beweging tussen plase en permit met 'n paspoort vir verskuiwing na die uitvoerabattoir vir slagting.
 • Bio-sekuriteit
  • Skeiding van spesies Daar behoort geen ander pluimvee en voŽlspesies in noue kontak met volstruise aangehou te word nie. Dit sluit eende, ganse, loslopende/agterplaas hoenders en kalkoene in. Varke behoort ook nie naby volstruise aangehou te word nie.
  • Wilde voŽls, veral wilde watervoŽls, moet ontmoedig word om kontak met volstruise te hÍ. Volstruise behoort nie in kampe gehou te word waar daar oop panne of vleigebiede is nie. Indien sulke kampe gebruik moet word, behoort die gebiede behoorlik omhein te wees om volstruise te verhoed om toegang te verkry tot die waterbronne.
  • Werkers behoort opgevoed te word om nie hul eie pluimvee aan te hou nie, hetsy by huise op die plaas self of by huise weg van die plaas.
  • Voer Voorsiening Voerbakke moet bestaan uit doelgerigte ontwerpte bakke om wilde voŽls te ontmoedig om daar te vreet. Voldoende en gereelde voeding moet voorsien word om te verseker dat daar geen onnodige oorskietvoer is om wilde voŽls te lok nie.
  • Water
   • Voorsiening
    Die voorsiening van water vir volstruise behoort te bestaan uit doelgerigte ontwerpte waterbakke wat water voorsien sonder om wilde watervoŽls te lok. Waterbakke behoort (minstens) een maal per week skoongemaak en ontsmet te word of soos deur risiko faktore bepaal word.
   • Ontsmetting
    Drinkwater behoort met 'n gepaste ontsmettingsmiddel behandel te word om enige moontlike virus dood te maak sonder om die volstruise te benadeel. Geregistereerde ontsmettingsmiddels wat gebruik kan word, sluit in: F10, Virukill, Virkon of standaard waterchloreringsmetodes (dosis 1-3 dpm; vrye chloor 0.2 - 0.5 dpm).
   • Besproeiingskanale
    In gebiede waar kampe gekoppel word deur middel van besproeiingskanale moet sodanige kanal afgekamp word. Dit sal verhoed dat uitskeidings en mis van volstruise versprei word na naburige kampe langs die roete van die kanaalstelsel.
 • Siekte moniteering en opnames
  (Verwys hier na siekte moniteerings protokol)
 • Algemeen
  Daar word ernstig aanbeveel dat produsente gebruik maak van 'n kudde gesondheidsveearts om hul volstruis gesondheidsprogram aan te vul en hulle by te staan in vroeŽ siektemoniteering en -beheer. Dit is noodsaaklik dat alle volstruisboere en hul veeartse nou moet skakel met hul onderskeie staatsveeartse. Deursigtigheid is noodsaaklik en enige uitbreek van siekte, of vermoedelike uitbreek van siekte, moet volgens die Wet op Dieresiektes (Wet No 35 van 1984) by die Staatsveeartsenydienste aangemeld word. Dit sal verseker dat die teenwoordigheid en aard van die siekte sonder versuim vasgestel en die nodige maatreŽls deur die veeartseny-owerheid ingestel kan word om verliese te beheer en die moontlike verspreiding van die siekte te voorkom.
 • Uitvoerplase moet verder voldoen aan die betrokke VPK (Veeartseny prosedure kennisgewing - Produsente kan besonderhede van die VPK by hul staatsveeartse verkry.)

Source: South African Ostrich Business Chamber

Google
WWW Ostrich SA
New Pathways for Ostrich Leather
Volstruisleer baan nuwe weg na ItaliŽ
Code of Conduct for the Commercial Production of Ostriches
Status of Avian Influenza (AI) in the Western Cape
Ostrich meat export suspension
Oudtshoorn Info
Ostrich Feathers for Weddings
Southern Africa Luxury Association
News & HomeOstrich IndustryProductsLEGAL NOTICESFAQ'sLinksAbout UsContact Us
      Copyright © 2018 • South African Ostrich Business Chamber • Site by:  WebWorX