Username:


Password:


NOPSA Members

Suid-Afrikaanse volstruisbedryf en bio-diversiteit

20 February 2008

Die Suid-Afrikaanse Volstruisbesigheidskamer (SAVBK) het ’n skenking van 120 000 Amerikaanse dollar beding by die Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) vir ‘n wat tot voordeel van die volstruisbedryf en die bio-diversiteit ( plantgegroeie, grond) in die Klein-Karoo gebied sal wees.

Die projek sal riglyne, advies en voorligting aan produsente gee oor hoe om in ’n ekologies-sensitiewe gebied volhoubaar met volstruise te boer. Die projek is gekonsentreer in die Klein-Karoo wat ’n hoogs-intensiewe volstruisproduksiegebied is.

“Die volstruisbedryf glo dat ‘n vennootskapsbenadering die regte manier is om uitdagings te hanteer“, sę Anton Kruger, Hoof Uitvoerende Beampte van die Suid-Afrikaanse Volstruisbesigheidskamer. “Hierdie is nog ‘n voorbeeld van soortgelyke inisiatiewe in die volstruisbedryf en ons is dankbaar vir vennote soos die Gouritz Inisiatief (GI), CapeNature en die Wes-Kaap Departement van Landbou”, het Kruger gesę.

Die SAVBK se rol is om die volhoubaarheid en lewensvatbaarheid van die volstruisbedryf in Suid-Afrika te verseker en aanvaar sy verantwoordelikheid ook ten opsigte van bio-diversiteitsbestuur. Die doelwit met hierdie projek is verbeterde grondgebruikpraktyke, benutting van natuurlike veld op ‘n volhoubarte, verantwoordelike en verbeterde wyse en moontlike ontwikkeling van alternatiewe produksiestelsels.

Die Klein-Karoo het baie unieke uitdaginmgs en een daarvan is werksgeleenthede. Die volstruisbedryf is verantwoordelik vir minstens 30% van alle werksgeleenthede in hierdie streek en dit is dus in almal se belang om ’n volhoubare volstruisbedryf te hę.

”Dit is ook duidelik dat hierdie projek geďntegreer moet word met ander projekte in hierdie geografiese gebied” sę Susan Botha, Bestuurder van Gemeenskapsgebaseerde Bewaring by CapeNature se Gouritz Megapark Sake-eenheid. Hierdie koppelings sal verdere stukrag gee aan die bewusmaking en bevordering van bio-diversiteit en sal ook help met die skep van alternatiewe ekonomieë” het Botha gesę.

Source: South African Ostrich Business Chamber

Google
WWW Ostrich SA
New Pathways for Ostrich Leather
Volstruisleer baan nuwe weg na Italië
Code of Conduct for the Commercial Production of Ostriches
Status of Avian Influenza (AI) in the Western Cape
Ostrich meat export suspension
Oudtshoorn Info
Ostrich Feathers for Weddings
Southern Africa Luxury Association
News & HomeOstrich IndustryProductsLEGAL NOTICESFAQ'sLinksAbout UsContact Us
      Copyright © 2018 • South African Ostrich Business Chamber • Site by:  WebWorX