Username:


Password:


NOPSA Members

PERSVRYSTELLING
VOLSTRUISBEDRYF IS ERNSTIG OOR OMGEWINGS-BEWARING

29 July 2008

n Bio-diversiteits werksgroep het onlangs hul eerste vergadering gehad om te bepaal hoe hulle te werk moet gaan om volstruisboere wat tropparing toepas, te help om bedreigde gannaveld of voorskootveld op hulle plase effektief te bewaar.

Hierdie span werk binne die raamwerk van buitelandse befondsing wat onlangs aan die SAVBK toegeken is vir n projek om bio-diversiteitsbestuur binne die volstruisbedryf aan te spreek. Die projek word bestuur deur Susan Botha.

Ons is geweldig bevoorreg om n span deskundiges onder Susan se leiding te h wat n pad gaan stap met 10 gedentifiseerde boere. Veld-assessering gaan op die plase gedoen word deur n bio-diversteit deskundige sodat die boere kan weet presies watter unieke en spesiale belang die plantegroei op hul plase het. Daarmee saam gaan n landbou-ekonoom kyk na huidige grondgebruik op die plase, sowel as alternatiewe boerderymetodes. Saam gaan di twee dan aanbevelings maak vir effektiewe veldbenutting vir elk van die 10 plase, s Anton Kruger, Hoof Uitvoerende Beampte van die Suid-Afrikaanse Volstruis Besigheidskamer.

Daar is gekyk na 3 kriteria vir deelname aan hierdie projek. Die grondeienaar moet gewillig en entoesiasties wees om deel te neem. Daar moet ook bedreidge plantegroei op die plaas voorkom en die boer moet tropparing op natuurlike veld toepas, s Anton. Die werksgroep gaan vir n aantal van hierdie boere help om n bio-diversiteits bestuursplan vir elk van die plase saam te stel. Die landbou-ekonoom moet verseker dat aanbevelings wat gemaak word ten opsigte van bio-diversiteit, die boer ook finansieel kan bevoordeel. Generiese inligting uit hierdie plaasvlak bestuursplanne sal dan saamgevat word in n riglyn-dokument wat die bedryf as n bemarkings-instrument kan gebruik vir die ontginning van nuwe markte en die behoud van bestaande markte.

FOTO: vlnr Mike Murray (landbou-ekonoom), Mbulelo Jacobs (CapeNature gemeenskapsprojekte), Gavin Shaw (biodiversiteit-spesialis), Susan Botha (SAVBK - projekbestuurder), Alan Wheeler (CapeNature ekoloog), Kobus Nel (Departement Landbou volstruisdeskundige) en Yvette Ltter SAVBK - projek-assistent). Stefan Pieterse (LandCare) was afwesig toe die foto geneem is.

Google
WWW Ostrich SA
New Pathways for Ostrich Leather
Volstruisleer baan nuwe weg na Itali
Code of Conduct for the Commercial Production of Ostriches
Status of Avian Influenza (AI) in the Western Cape
Ostrich meat export suspension
Oudtshoorn Info
Ostrich Feathers for Weddings
Southern Africa Luxury Association
News & HomeOstrich IndustryProductsLEGAL NOTICESFAQ'sLinksAbout UsContact Us
      Copyright © 2018 • South African Ostrich Business Chamber • Site by:  WebWorX