Username:


Password:


NOPSA Members

LANDBOU EN BEWARING GESELS

18 August 2008

n Baie interessante "boeredag-werkswinkel" is onlangs, tydens die "Interfaces 2008" in Oudtshoorn, by die Oudtshoorn Navorsingsplaas gehou.

"Die doel van die werkswinkel was om debat en gesprek tussen die landbou- en bewaringsektore te inisieer en stimuleer," s Anton Kruger, HUB van die Suid-Afrikaanse Volstruis Besigheidskamer, wat onlangs n toekenning van die Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) ontvang het om n projek oor bio-diversiteitsbestuur binne die volstruisbedryf te loods. "Ons moes eenvoudig munt slaan uit die kollektiewe kennis van die groot aantal wetenskaplikes en omgewingskundiges wat saamgetrek het vir die "Interfaces 2008". Dit was n gulde geleentheid vir boere om in gesprek te tree met omgewingskundiges en omgekeerd," s hy.

Die werkswinkel is deur sowat 50 rolspelers in beide die bewarings- en landbou-dissiplines bygewoon. Vier aanbiedings is gedoen 2 deur boere wat hulle "groen" stories vertel het, 1 deur n kundige op wildsbestuur en 1 deur die projek-kordineerder van die volstruisbedryf se bio-diversiteitsbestuursprojek. N die aanbiedings is groepbesprekings gehou sinvolle inligting oor wat boere moet weet om n ekonomies haalbare en ekologies volhoubare bedryf te bestuur, is ingewin.

"Onderwerpe wat deur die groepbesprekings gegenereer is, sal geneem word na bestaande forums met die versoek dat hierdie onderwerpe in volgende vergaderings aangespreek word. Waar daar navorsingsbehoeftes is, sal dit na die relevante dissiplines geneem word met die versoek om dit te probeer aanspreek en die bevindinge via die bestaande kommunikasiekanale te rapporteer," s Anton.

Kirsten Fourie, wat n soortgelyke "boeredag" gerel het tydens verlede jaar se "Arid Zone Ecological Forum" in Sutherland, meen dat gesprek tussen hierdie sektore krities belangrik is. "Dit was wonderlik om te hoor hoe boere tydens teetyd met die kundiges gesels het, spesifiek om raad te vra oor wildsbestuur," s sy. "Terugvoer uit die "groen" sektor was ook deurgaans positief dit was vir wetenskaplikes lekker om met praktiese voorbeelde gekonfronteer te word."

Source: Biodiversity Management Project

Google
WWW Ostrich SA
New Pathways for Ostrich Leather
Volstruisleer baan nuwe weg na Itali
Code of Conduct for the Commercial Production of Ostriches
Status of Avian Influenza (AI) in the Western Cape
Ostrich meat export suspension
Oudtshoorn Info
Ostrich Feathers for Weddings
Southern Africa Luxury Association
News & HomeOstrich IndustryProductsLEGAL NOTICESFAQ'sLinksAbout UsContact Us
      Copyright © 2018 • South African Ostrich Business Chamber • Site by:  WebWorX